برای آشنایی با چگونگی عملکرد سایت آزمون، قبل از کلیک بر روی لینک ورود به آزمون، حتماً  راهنمای آزمون و اطلاعیه ی مربوطه را مطالعه فرمایید

راهنمای آزمون مشاهده نتایج ورود به آزمون سایت انتشارات